Ceník za služby v Denním centru Most do života,
Erno Košťála 1015, Pardubice, 53012

Dle vyhlášky 505/2006 Sb ze dne 15.listopadu 2006, a následných změn (166/2007 Sb., 340/2007 Sb.(část), 340/2007 Sb.) kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

maximální výše úhrady
230,00 Kč / denně

z toho

Strava: 60,- Kč

(z toho 10,00 Kč ranní svačina, 50,00 Kč oběd v DC (odebírá se jako celek), oběd mimo DC dle skutečné ceny)

(Výše úhrady za stravu a služby základních činností je možné měnit v závislosti na změnách cen energií a potravin.)

  1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (volnočasové a zájmové aktivity)
  2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů (pracovně výchovná činnost)

40,00 Kč/hod
maximálně: 120,00 Kč / denně

20,00 Kč / hod.
maximálně: 40,00 Kč / denně

20,00 Kč / hod.
maximálně: 40,00 Kč / denně

Příspěvek na spotřební materiál (hygienické prostředky, čistící prostředky, materiál pro zájmovou činnost):

10,00 Kč / denně

Most do života
  • IČO: 266 78 390
  • Adresa zařízení: Erno Košťála 1015, 530 12 Pardubice
  • Telefon: 464 629 016, 731 788 318
  • E-mail: info@mostdozivota.org
  • Bankovní spojení (ČSOB): 193764620 / 0300