Dokumenty

Žádost o přijetí do Denního centra Most do života (72 kB)

Mám právo, dodržuji (100 kB)

Základní lidská práva a svobody uživatelů služeb Denního centra Most do života (161 kB)

Smlouva o poskytování sociálních služeb (150 kB)

Vnitřní řád denního centra (156 kB)

Most do života
  • IČO: 266 78 390
  • Adresa zařízení: Erno Košťála 1015, 530 12 Pardubice
  • Telefon: 464 629 016, 731 788 318
  • E-mail: info@mostdozivota.org
  • Bankovní spojení (ČSOB): 193764620 / 0300