Naučná stezka kolem Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník.

Ve čtvrtek jsme se vypravili podle plánu do okolí Bohdanče. Počasí nám sice příliš nepřálo, ale přesto jsme prošli přibližně sedmikilometrovou naučnou stezku Národní přírodní rezervací Bohdanečský rybník. Viděli jsme mnoho volavek, kachen a labutí. Zajímavé bylo hnízdění volavek v korunách stromů.

Naučná stezka kolem Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník. Naučná stezka kolem Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník. Naučná stezka kolem Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník. Naučná stezka kolem Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník. Naučná stezka kolem Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník. Naučná stezka kolem Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník. Naučná stezka kolem Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník. Naučná stezka kolem Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník. Naučná stezka kolem Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník. Naučná stezka kolem Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník. Naučná stezka kolem Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník. Naučná stezka kolem Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník.
Most do života
  • IČO: 266 78 390
  • Adresa zařízení: Erno Košťála 1015, 530 12 Pardubice
  • Telefon: 464 629 016, 731 788 318
  • E-mail: info@mostdozivota.org
  • Bankovní spojení (ČSOB): 193764620 / 0300