Lázně Skalka

Týden od 3.10. do 7.10. 2011 jsme strávili na Hané. A kde přesně? V malé vesnici Skalka asi 8 km od Prostějova. A co jsme tam dělali? Pečovali jsme o své tělo. V této malé vesnici (žije zde pouze asi 240 obyvatel) vyvěrají léčivé prameny, které jsou využívané v tamějším rehabilitačním zařízení ke koupelím a jsou doplňované různými masážemi těla.

Všichni jsme obdivovali, jak taková malá vesnice dokáže pečovat o přírodní bohatství, které jí bylo dáno a jak ho dokáže využít ku prospěchu nejen návštěvníků, ale také ku prospěchu obyvatel místních i ze sousedních obcí díky nabídce pracovních míst. Nejvíce si však vážíme toho, že si vesnice toto bohatství ponechala ve svém majetku a nepodlehla lákavým nabídkám na odprodání. Moudří to lidé!! K moderně zrekonstruované budově patří upravovaný park, ve kterém jsou klientům k dispozici i vybavená sportoviště sloužící nejen mladým klientům. My jsme nejvíce využívali posilovací stroje umístěné přímo v parku.

Celý pobyt byl pro nás všechny skutečným balzámem na tělo i duši. Ozdravné koupele byly doplňované různými příjemnými a pečlivě provedenými masážemi a to vše doplněné klidem a podtržené krásným slunečným a teplým počasím. Zázemí nám poskytla krásně opravená budova s pečlivě upraveným okolím.

Děkujeme všem pracovníkům rehabilitačního zařízení i pracovníkům sousední restaurace za jejich přístup k nám všem a péči o nás.

Příští rok se tam určitě vrátíme!!

Lázně Skalka na Hané Lázně Skalka na Hané Lázně Skalka na Hané Lázně Skalka na Hané Lázně Skalka na Hané Lázně Skalka na Hané Lázně Skalka na Hané Lázně Skalka na Hané
Most do života
  • IČO: 266 78 390
  • Adresa zařízení: Erno Košťála 1015, 530 12 Pardubice
  • Telefon: 464 629 016, 731 788 318
  • E-mail: info@mostdozivota.org
  • Bankovní spojení (ČSOB): 193764620 / 0300