Úklid

Jedním z konkrétních cílů stanovených pro uživatele služeb Denního centra Most do života je "zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností".
Téměř 6 let jsme tento cíl trénovali přímo v našem zařízení, které si po celou dobu existence uklízíme sami. Jsme šikovní, nikdo nepozná, že žádná paní uklízečka u nás nepracuje, takže jsme si mohli troufnout ozkoušet tuto dovednost i mimo naše zařízení sociálních služeb.
Nedaleko od Denního centra Most do života je panelový dům, ve kterém někteří obyvatelé často zapomínali na to, že i společné prostory se musí uklízet a stále se přemýšlelo, jak to vyřešit, aby bylo čisto nejen v bytech ale právě i v těchto společných prostorech. Nabídli jsme naše síly a 1 x v týdnu chodíme tyto společné prostory uklízet. A musíme napsat, že nás práce baví a děláme ji tak, jak dokážeme nejlépe!
Těšíme, že za peníze, které putují každý měsíc na náš účet, pojedeme třeba někam na pobyt nebo si pořídíme nějaké nové vybavení do našeho denního centra.

Záznam rozhovoru pro Český rozhlas.

Chodíme pravidelně uklízet Chodíme pravidelně uklízet Chodíme pravidelně uklízet Chodíme pravidelně uklízet Chodíme pravidelně uklízet Chodíme pravidelně uklízet Chodíme pravidelně uklízet Chodíme pravidelně uklízet Chodíme pravidelně uklízet Chodíme pravidelně uklízet Chodíme pravidelně uklízet Chodíme pravidelně uklízet Chodíme pravidelně uklízet Chodíme pravidelně uklízet
Most do života
  • IČO: 266 78 390
  • Adresa zařízení: Erno Košťála 1015, 530 12 Pardubice
  • Telefon: 464 629 016, 731 788 318
  • E-mail: info@mostdozivota.org
  • Bankovní spojení (ČSOB): 193764620 / 0300