Denní centrum Most do života - kdo jsme

Denní centrum Most do života je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst.1 písmene a). zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. centrum denních služeb.

Denní centrum Most do života poskytuje ambulantní sociální služby dospělým osobám se zdravotním postižením (dle § 45 zákona).

Zřizovatelem Denního centra Most do života je Most do života, občanské sdružení.

Most do života
  • IČO: 266 78 390
  • Adresa zařízení: Erno Košťála 1015, 530 12 Pardubice
  • Telefon: 464 629 016, 731 788 318
  • E-mail: info@mostdozivota.org
  • Bankovní spojení (ČSOB): 193764620 / 0300