Prostory, ve kterých je realizovaná sociální služba

Denní centrum je umístěné v nebytových prostorech Penzionu pro seniory (vlastníkem budovy je město Pardubice) o velikosti podlahové plochy 130m2 a sestávajících se z 6 místností (kuchyň, obývák, šatna klientů, dílna, relaxační místnost, kancelář), chodby, skladového prostoru a sociálního zařízení. Jak vyplývá z prostorového uspořádání, je DC Most do života zařízené jako tréninková domácnost.

Kuchyň

V týdenním programu činností je zařazena každodenní příprava snídaně za maximální pomoci samotných klientů a minimálně jedenkrát týdně příprava oběda. Při této aktivitě je samozřejmě přihlédnuto k daným schopnostem jednotlivých klientů.

Kuchyň je vybavena běžnými kuchyňskými spotřebiči (sporák, myčka nádobí, lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice, toustovač, topinkovač…, se kterými klienti pod dohledem běžně manipulují. K přípravě stravy jsou nutné suroviny a ty si klienti společně s pracovníky DC Most do života nakupují v supermarketech.

Naše kuchyň Naše kuchyň Naše kuchyň Naše kuchyň Naše kuchyň

Obývací pokoj

V obývacím pokoji tráví klienti čas většinou při společenských hrách, ale také se zde odehrávají společenské události, jako je oslava narozenin, uvítání návštěv,…. Vybavení jsme získali odkoupením vyřazeného nábytku od MmP a z darů sponzorů.

Tato místnost plní takovou funkci, kterou plní v běžných domácnostech. K výzdobě obývacího pokoje (závěsy, polštářky,…) jsou použity výrobky našich klientů, květiny mají na starosti rovněž klienti a na zdech visí fotografie květin, které si společně fotíme na našich výletech. V obývacím pokoji je stálým obyvatelem andulka, o kterou se klienti také starají.

Obývací pokoj Obývací pokoj Obývací pokoj Obývací pokoj Obývací pokoj Obývací pokoj Obývací pokoj

Dílna

Dílna je nezbytnou součástí prostor Denního centra Most do života. Velký důraz je kladen na rukodělné činnosti tak, aby byla při nich cvičena hlavně jemná motorika klientů, zvyšovaná pozornost a trpělivost a také v rámci možností klientů jejich pečlivost. Při tvorbě je dávána přednost výrobě hlavně užitných předmětů, které jsou využívány k výzdobě celého interiéru DC Most do života nebo si je klienti odnáší domů, aby i tam zdobily jejich domov. Máme vždy v zásobě nějaké výrobky, aby klienti mohli obdarovat návštěvy, a to jim činí vždy velkou radost.

Dílna Dílna Dílna Dílna Dílna Dílna Dílna

Relaxační místnost

Relaxační místnostTato místnost slouží ke každodennímu tělesnému cvičení a také k psychické relaxaci při hudbě. Vybavení pro tuto místnost jsme zakoupili ze sponzorského příspěvku společnosti Tesco a zčásti z daru soukromé osoby. I k výzdobě této místnosti jsou využity výrobky našich klientů.

Šatna klientů

Šatna klientůV šatně klientů je rovněž umístěn počítač připojený k internetu, který je k dispozici pouze jim. Klienti ho využívají hlavně k hraní her a prohlížení fotografií z našich výletů. Dokáží si otevřít domovskou stránku internetu a ty stránky, které mají v oblibě. Někteří z našich klientů mají dokonce svoji emailovou adresu, takže PC slouží i jako netypický edukační prostředek hlavně k vzájemnému posílání dopisů. Je pravda, že k této činnosti potřebují naši podporu (adresu a heslo uložené na papíru).

Pokoj

Můžeme si zde odpočinout stranou od ostatních, ale také si zahrát kulečník nebo vyžehlit právě vyprané prádlo.

Pokoj Pokoj Pokoj Pokoj

Stálá společnost

Stálými společníky našich klientů v DC jsou drobná domácí zvířátka - andulka, zakrslý králík a křečci.

I tato zvířátka jsou využívána k výchově zodpovědnosti nejen za svoji osobu, ale za dalšího živého tvora, který je plně závislý na péči. Králík je vhodným zvířátkem k terapii dotykem.

Péče o prostředí

Naše zahrádka o kterou se starámeKlienti DC Most do života jsou vedeni k péči o prostředí DC Most do života, podílí se na jeho úklidu (respektování jejich možností), ale také na úpravě a úklidu těsného okolí DC Most do života. Dokladem toho je těsné okolí DC Most do života, které jsme si v loňském roce se souhlasem Městského obvodu Dubina vlastními silami upravili a osázeli sponzorem darovanými rostlinami. Tím jsme zpříjemnili okolí nejen sobě, ale i obyvatelům vchodu č.1015 v ulici Erno Košťála. Péči o prostředí prospíváme i tříděním domácího odpadu.

Most do života
  • IČO: 266 78 390
  • Adresa zařízení: Erno Košťála 1015, 530 12 Pardubice
  • Telefon: 464 629 016, 731 788 318
  • E-mail: info@mostdozivota.org
  • Bankovní spojení (ČSOB): 193764620 / 0300