Poslání Denního centra Most do života

Posláním Denního centra Most do života je podpora a pomoc lidem s mentálním postižením tak, aby se jejich život co nejvíce přiblížil životu jejich vrstevníků většinové společnosti.

Cílová skupina uživatelů

Dospělí lidé s mentálním postižením (bez závažnějšího tělesného postižení), kteří mají takové předpoklady, schopnosti a dovednosti umožňující účast na každodenních aktivitách Denního centra Most do života.

Obecné cíle poskytovaných služeb

Práce na dílně

Konkrétní cíle poskytovaných služeb

Práce na dílně

Rozsah poskytovaných služeb

Denní centrum Most do života poskytuje služby v pracovní dny v čase 6:30hod. - 16:00hod. po celý kalendářní rok. Kapacita denního centra je 8.

Zásady a principy poskytovaných služeb

Poskytované služby jsou :

Oběd si někdy připravujeme v DC vlastními silami
Most do života
  • IČO: 266 78 390
  • Adresa zařízení: Erno Košťála 1015, 530 12 Pardubice
  • Telefon: 464 629 016, 731 788 318
  • E-mail: info@mostdozivota.org
  • Bankovní spojení (ČSOB): 193764620 / 0300